Έλληνες της Διασποράς – Το προφίλ τους και τι τους ενώνει

Έρευνα του ΚΑΠΑ research με το ΚΕΣ του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ
Έλληνες της Διασποράς - Το προφίλ τους και τι τους ενώνει

Έρευνα πάνω στην ταυτότητα και τις αντιλήψεις των Ελλήνων της Διασποράς δημοσίευσε το Καπα Research σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ από την Ουάσινγκτον.

Η συλλογή των στοιχείων έγινε βάση της προηγούμενης αντίστοιχης έρευνας πάνω στον Ελληνισμό και σε ερωτηματολόγια από κοινότητες με μεγάλη μεταναστευτική ελληνική παρουσία σε όλο τον κόσμο μέσω τηλεφώνου, και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Το ερωτηματολόγιο περιείχε 200 ερωτήσεις σε διάφορες γλώσσες και έγινε σε 2 στάδια με συνολική διάρκεια ενάμιση χρόνου πάνω σε 12.000 άτομα ελληνικής καταγωγής (4.000 άτομα στην Ελλάδα και 8.000 Έλληνες της Διασποράς). Για να κατηγοριοποιηθεί η έρευνα κατατάχτηκε σε 3 κατηγορίες.   …………..

πηγή :  το Βήμα  (άρθρο)

This entry was posted in ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply