Αμεση ανάλυση: Η Υφεση, η Πανδημία και η Ελληνική Οικονομία

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΤΣΟΥΛΦΙΔΗΣ, καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Η «Μεγάλη Ύφεση» που ξέσπασε το 2007 (είχαν προηγηθεί οι φούσκες των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας τo 2001 και η κτηματομεσιτική φούσκα, το 2006) συνεχίζεται στις ημέρες μας. Μεταξύ των χαρακτηριστικών της είναι η εξασθένηση των ρυθμών μεγέθυνσης, οι οποίοι παρότι θετικοί εντούτοις απέχουν αισθητά από τους προ του 2007 υψηλότερους ρυθμούς μεγέθυνσης. Ακόμη, η κραυγαλέα διεύρυνση των εισοδηματικών ανισοτήτων, η συρρίκνωση του διεθνούς εμπορίου, η αύξηση του δημοσίου χρέους και των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και η στασιμότητα κερδών και επενδύσεων.

Οι περίοδοι άνθησης έχουν μεγάλη διάρκεια όπως της περιόδου 1982-2007, το ίδιο ισχύει και για τις υφέσεις, όπως αυτή που βιώνουμε από το 2007. Η πρόβλεψή μας, βασιζόμενη στην εξέλιξη των πραγματικών κερδών των ΗΠΑ, είναι ότι η ύφεση αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τα μέσα περίπου του 2020, συν ή πλην δύο έτη.

Οι οικονομίες βγαίνουν από τις μακροχρόνιες υφέσεις όχι ως φυσική εξέλιξη αλλά ως συνδυασμός κερδοφορίας, δημιουργίας νέων θεσμών και εισαγωγή καινοτομιών που “αφήνουν εποχή”. Τέτοιες μεγάλες καινοτομίες είναι οι εξής πέντε: o ατμός, το τρένο, ο ηλεκτρισμός, η αεροπλοΐα, το διαδίκτυο και καθεμιά από αυτές συνδέεται με έναν μακρό οικονομικό κύκλο. Στις μέρες μας βρισκόμαστε στα τέλη της ύφεσης του πέμπτου και στις αρχές πιθανότατα της άνθησης του έκτου μακρού κύκλου.   ………

πηγή :  η Καθημερινή  (άρθρο)

This entry was posted in ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ, ΟΙΚΟΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ. Bookmark the permalink.