Αποψη: Αναπτυξιακός νόμος και επενδύσεις

ΛΟΗΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ,  γενικός γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων στο υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ο ​​νέος αναπτυξιακούς νόμος θα πρέπει να προκαλέσει ένα μεγάλο ρεύμα επενδύσεων. Στο σημείωμα αυτό θα αναδείξω το πλαίσιο κάτω από το οποίο συντάχθηκε ο νέος αναπτυξιακός νόμος που θα κατατεθεί στη Βουλή τον Ιανουάριο, καθώς και βασικά στοιχεία της λογικής του.

Αναμφίβολα κυρίαρχο στοιχείο αποτελεί η οικονομική κρίση που οδήγησε σε μια μεγάλης κλίμακας αποεπένδυση, ενώ υπάρχουν κεφαλαιακές ανάγκες, τουλάχιστον 70 δισ. ευρώ, προκειμένου να επανέλθει το πάγιο κεφάλαιο της ιδιωτικής οικονομίας στα επίπεδα του 2010. Επομένως πρέπει να δημιουργήσουμε τέτοιες συνθήκες, ώστε να υπάρξει ένα μεγάλο επενδυτικό ρεύμα. Επίσης, η κρίση δημιούργησε τεράστια προβλήματα στις ελληνικές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα ένα μέρος τους να οδηγηθεί στην πτώχευση, ενώ ένα άλλο, πολύ σημαντικότερο, να επιβιώνει οριακά. Το τραπεζικό σύστημα δύσκολα δανείζει και, τέλος, τα δημόσια οικονομικά είναι πολύ περιορισμένα.    …………….

πηγή :  η Καθημερινή  (άρθρο)

This entry was posted in ΟΙΚΟΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply