Αποψη: H ιδιωτική επιχείρηση έδωσε το «παρών» στην ανάπτυξη

AΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΣΙΑΦΑΚΑΣ*

Το 1997, 215 εταιρείες από τις 237 που είχαν εισηγμένες τις μετοχές τους στο X.A. πραγματοποίησαν κύκλο εργασιών 3,336 τρισ. δρχ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17% έναντι του 1996, ενώ τα κέρδη προ φόρων που πραγματοποίησαν ανήλθαν στα 533 δισ. δρχ. και είχαν αύξηση έναντι του 1996 κατά 44%.

Το 1997, 215 εταιρείες από τις 237 που είχαν εισηγμένες τις μετοχές τους στο X.A. πραγματοποίησαν κύκλο εργασιών 3,336 τρισ. δρχ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17% έναντι του 1996, ενώ τα κέρδη προ φόρων που πραγματοποίησαν ανήλθαν στα 533 δισ. δρχ. και είχαν αύξηση έναντι του 1996 κατά 44%.

Η ιδιωτική επιχείρηση, η ιδιωτική πρωτοβουλία, ανταποκρίθηκε στις εκκλήσεις για τη συμμετοχή της στην ανάπτυξη της οικονομίας μας. Προσπάθησε και έκανε αναστρέψιμη την κατάσταση, παρά το γεγονός ότι η πολιτική της τότε σκληρής δραχμής σε πολλές περιπτώσεις επενεργεί αρνητικά σε κάθε προσπάθεια ανταγωνισμού, γεγονός στο οποίο συμβάλλει και η άστατη φορολογική πολιτική, η πλημμελής παροχή υπηρεσιών από τους δημόσιους φορείς, η ακαταστασία στην εργατική νομοθεσία και η γραφειοκρατία.

Oλα αυτά τα δεδομένα καθιστούν δύσκολη την προσπάθεια της πλήρους απεμπλοκής και εφαρμογής της συνειδητής σκέψης ότι ανεμπόδιστα μπορούμε να προχωρήσουμε σε αναπτυξιακό κλίμα.    …………

πηγή :  η Καθημερινή  (άρθρο)

This entry was posted in ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply