Αρκούν οι συστάσεις και οι αποφάσεις;

Χρήστος Α. Ιωάννου, www.christoaioannou.blogspot.com

Για την αναθεώρηση των θεσμών της ελληνικής αγοράς εργασίας, είτε οι Συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, είτε οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (όπως αυτή της 21ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με την Προδικαστική παραπομπή – Οδηγία 98/59/ΕΚ – Προσέγγιση των σχετικών με τις ομαδικές απολύσεις νομοθεσιών των κρατών μελών), είναι στα αναγκαία (και αναπόφευκτα) αλλά όχι στα ικανά, όταν οι ενδογενείς προσεγγίσεις και λύσεις απουσιάζουν…

Επίλυση διαφορών και αδιεξόδων που παράγονται εγχωρίως και ενδογενώς, μόνον εγχωρίως και ενδογενώς μπορούν να αντιμετωπισθούν. Εγχώριοι θεσμοί πρέπει να αξιοποιήσουν, είτε τις Συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, είτε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, στην πρώτη περίπτωση τα αρμόδια υπουργεία και οι εκπρόσωποι εργοδοτών και εργαζομένων, στην δεύτερη περίπτωση το ΣτΕ που υπέβαλε την αίτηση προδικαστικής αποφάσεως.

Οι Συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων περιελάμβαναν την χρήση της εκ περιτροπής εργασίας ως εναλλακτικής στις ομαδικές απολύσεις αλα Γερμανικά, ερήμην της ευρείας εφαρμογής του σχήματος αλα Ελληνικά, κατά τα πολλά έτη της ελληνικής κατάρρευσης και κρίσης. Την περασμένη εβδομάδα κατέληγα ότι «όπου οι σχέσεις ήταν και παρέμειναν συγκρουσιακές και αδιέξοδες, χαθήκαν και οι θέσεις εργασίας και οι επιχειρήσεις ολόκληρες, μικρές, μεσαίες, μεγάλες». Πολλά τα παραδείγματα, ας σταθούμε σε ένα.   ……………….

πηγή :  Ημερησία  (άρθρο)

This entry was posted in ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply