Αυτή πρέπει να είναι η προτεραιότητα της ελληνικής οικονομίας

Νικόλαος Μπούσιος
Προϊστάμενος του τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Γενική Γραμματεία Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου
Γεωπόνος με ειδικότητα Γεωργικής Οικονο­μίας, ΓΠΑ
Msc στα Οικονομικά της Ολοκληρωμένης Αγροτικής Ανάπτυξης, M.A.I.Ch.
Msc στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, ΟΠΑ

Ο κλάδος της μεταποίησης τροφίμων και ποτών αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Η ακαθάριστη αξία παραγωγής του κλάδου ανέρχεται σε 16 δισ. ευρώ, συμμετέχει στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν με προστιθέμενη αξία 5,3 δισ. ευρώ (ποσοστό 3% επί του ΑΕΠ) και απασχολεί συνολικά 110,6 χιλ. άτομα (ποσοστό 2,7% επί της συνολικής απασχόλησης) εκ των οποίων 88,7 χιλ. είναι μισθωτοί. (Eurostat, 2015).

Ο κλάδος επεξεργάζεται ως πρώτη ύλη αγροτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας και τα τελικά προϊόντα είναι εξίσου υψηλής ποιότητας, πιστοποιημένα και ασφαλή για τον καταναλωτή τρόφιμα και ποτά. Στην ουσία ο κλάδος προσθέτει αξία στο αγροτικό προϊόν της χώρας και επιπλέον δίνει εισόδημα και απασχόληση σε μια σειρά από οικονομικές δραστηριότητες που κινούνται συμπληρωματικά γύρω από αυτόν, όπως επιχειρήσεις υλικών συσκευασίας, marketing, διαφήμισης, logistics, λιανικής πώλησης, εξαγωγών και μεταφορών, ενώ εμπλέκεται και ο χρηματοοικονομικός τομέας (τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες). Τέλος, ο κλάδος συνεισφέρει στα δημόσια έσοδα με τη φορολογία και τις εργατικές εισφορές.   ……………

πηγή :  Ημερησία  (άρθρο)

This entry was posted in ΟΙΚΟΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply