ΒΕΑ: Επιδεινώνονται σε όλους τους τομείς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σε χειρότερη θέση το 2013 σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ

ΒΕΑ: Επιδεινώνονται σε όλους τους τομείς οι μικρομεσαίες επιχειρήσειςΟι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα βρέθηκαν το 2013 σε χειρότερη θέση σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ, σύμφωνα με τα ετήσια στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΒΕΑ) η Ελλάδα παρουσίασε επιδείνωση των δεικτών απασχόλησης, του αριθμού επιχειρήσεων και της προστιθέμενης αξίας. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα απώλεσε 27% των θέσεων απασχόλησης που δημιουργούσαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 33% της προστιθέμενης αξίας που παρήγαγαν, ενώ ο αριθμός τους μειώθηκε περισσότερο από 200.000.

Το ΒΕΑ αναφέρει ότι η χώρα μας κατατάσσεται, λοιπόν, σε χειρότερη θέση σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ στον πίνακα Επισκόπησης Επιδόσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (SME Performance Review), σε σχέση με όλους τους επί μέρους δείκτες: δεύτερη ευκαιρία, διεθνοποίηση, πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ενιαία αγορά, δημόσιες συμβάσεις, περιβάλλον, δεξιότητες, επιχειρηματικότητα.   ………….

πηγή  :  το Βήμα (άρθρο)

This entry was posted in ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply