Είναι ένα μικρό, εύκολο, γρήγορο Γυμνάσιο

INTIME NEWS/ΤΟΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Του Bασίλειου Αναγνώστου
Εκπαιδευτικού, Υπ. Διδάκτoρα στην Συγκριτική Εκπαίδευση, Φ.Π.Ψ., Ε.Κ.Π.Α.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αποφάσισε σειρά αλλαγών για την λειτουργία του Γυμνασίου οι οποίες θα ισχύσουν από το τρέχον σχολικό έτος 2016-2017. Στις βασικές αλλαγές  ανήκουν, ανάμεσα σε άλλα, η κατηγοριοποίηση των μαθημάτων σε τρεις ομάδες, η καθιέρωση τετραμήνων αντί τριμήνων και νέες διαδικασίες αξιολόγησης των μαθητών με γραπτές προαγωγικές εξετάσεις μόνον σε 4 μαθήματα. Από την μελέτη αυτών των αλλαγών αναδύονται ερωτήματα για τις στοχεύσεις του νομοθέτη και τις πιθανές συγκεκριμένες σε επίπεδο μάθησης αλλά και στις στάσεις και στις πρακτικές των εφήβων μαθητών/μαθητριών λίγα χρόνια πριν την ενηλικίωσή τους.

Βασική αλλαγή αποτελεί η κατηγοριοποίηση των δεκαέξι (16) μαθημάτων σε τρεις ομάδες. Στην πρώτη ομάδα (Ομάδα Α’) ανήκουν τέσσερα (04) μαθήματα: α) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία), β) Μαθηματικά, γ) Φυσική, δ) Ιστορία.

Στην δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β΄) εννέα (09) μαθήματα: α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση), β) Χημεία, γ) Βιολογία, δ) Γεωλογία-Γεωγραφία, ε) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, στ) Θρησκευτικά, ζ) Αγγλικά, η) Δεύτερη ξένη γλώσσα και θ) Οικιακή Οικονομία.

Στην τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ΄) βρίσκουμε τρία (03) μαθήματα: α) Τεχνολογία – Πληροφορική, β) Μουσική – Καλλιτεχνικά γ) Φυσική Αγωγή.

Κρίσιμο ερώτημα για το νομοθέτη είναι  ………….

πηγή : Ναυτεμπορική  (άρθρο)

This entry was posted in ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply