Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Ανοικτή πρόσβαση στη γνώση

Δέκα ελληνικά επιστημονικά περιοδικά δωρεάν στον κόμβο του

Είναι περιοδικά-σταθμοί στον χώρο των θεωρητικών επιστημών στην Ελλάδα. Ο πενηντάχρονος σχεδόν Ερανιστής, το περιοδικό για τον ελληνικό Διαφωτισμό, ο ιστορικός Μνήμονας, τα εβδομηντάχρονα Μακεδονικά με εξαιρετικά άρθρα θεματολογίας σχετιζόμενης με τη Βόρεια Ελλάδα, περιοδικά στα οποία δημοσιεύθηκαν απόψεις και άρθρα που άνοιξαν νέους δρόμους στην έρευνα, διαθέτουν το περιεχόμενό τους ελεύθερα μέσα από τον κόμβο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης στο πλαίσιο της Ανοικτής Πρόσβασης. Το πλήρες κείμενο περισσότερων από 1.800 άρθρα, που ο αριθμός τους αυξάνεται καθημερινά, είναι πλέον δωρεάν διαθέσιμα σε ερευνητές και κάθε αναγνώστη.

Η αρχή έγινε τον Απρίλιο του 2008 με το περιοδικό Βυζαντινά Σύμμεικτα. Ακολούθησαν τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου τα περιοδικά Τεκμήρια και Historical Review. Το 2009 προστέθηκαν στους πρώτους τίτλους και τα Τετράδια Εργασίας ΙΝΕ/ΕΙΕ και το Ενημερωτικό Δελτίο ΙΝΕ/ΕΙΕ. Το 2011 το αιωνόβιο Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, ο Ερανιστής, ο Μνήμων, τα Μακεδονικά. Πρόκειται για ελληνικές επιστημονικές εκδόσεις που επιλέγονται για ευρετηριασμό από διεθνούς κύρους ακαδημαϊκά ευρετήρια, όπως το Directory of Open Access Journals, το ISI, το Scopus και το Google Scholar.   ………

Δείτε εδώ  πληροφορίες για τα περιοδικά και τα διαθέσιμα περιεχόμενά τους.

ΠΗΓΗ :  TO BHMA  κλικ εδώ για το άρθρο

This entry was posted in ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply