Επιδοτήσεις για επαγγελματική κατάρτιση

ΛΑΕΚ 0,24: Έως τις 20 Δεκεμβρίου η υλοποίηση των σεμιναρίων στο πλαίσιο του προγράμματος για το 2018

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση των σεμιναρίων που εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,24 έτους 2018, καθώς όλα τα σεμινάρια θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 20 Δεκεμβρίου. Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51, παρ. 1, του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α’ 101), όπως ισχύει, ενώ το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε έναν κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ.

Στις απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται η καταβολή στο ΙΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% από την επιχείρηση για τους εργαζόμενους σε αυτήν για το έτος 2018 και η μη συμμετοχή της επιχείρησης και των εργαζομένων (σε αυτή) σε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ για απασχολούμενους σε μικρές επιχειρήσεις.

Γενικοί όροι   ……….

πηγή :  Ναυτεμπορική  (άρθρο)

This entry was posted in ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Bookmark the permalink.