Επιδοτήσεις για ποιοτικό εκσυγχρονισμό

Shutterstock
Σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Του Σταμάτη Ζησίμου

Στη χρηματοδότηση μεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική θέση τους στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμισή τους, αποσκοπεί το πρόγραμμα «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός», συνολικού προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη ως προς τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Με ποσοστό επιδότησης 50%, το πρόγραμμα επιχορηγεί επενδυτικά σχέδια ύψους από 50.000 έως 400.000 ευρώ, που περιλαμβάνουν την απόκτηση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της, την εισαγωγή συστημάτων πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, τον σχεδιασμό, την τυποποίηση και την πιστοποίηση προϊόντων. Συμπληρωματικά ενισχύονται δαπάνες προμήθειας μεταφορικών μέσων, υπηρεσιών συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και πλήρους μισθολογικού κόστους νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού. Η υποβολή των αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτή έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι το τέλος του 2019.

Τομείς δραστηριότητας   …………

πηγή :  Ναυτεμπορική  (άρθρο)

This entry was posted in ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ. Bookmark the permalink.