Επιλογές για τη μεταποιητική βιομηχανία

Ο Α. Δ. Παπαγιαννίδης

Tου Α.Δ. Παπαγιαννίδη

Η εξαιρετικά σημαντική η μελέτη του ΙΟΒΕ (που στήριξε η πρωτοβουλία «Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη») με αντικείμενο μια θεματική που συχνά προσεγγίζεται τα τελευταία χρόνια – όχι δε μόνον στην Ελλάδα μετά τη βύθιση της κρίσης, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση: την ανάγκη «παρεμβάσεων με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα», ώστε η μεταποιητική βιομηχανία να ξαναβρεθεί στο προσκήνιο. Στην πράξη, όχι στις προθέσεις/στους σχεδιασμούς/στα λόγια.

Ήδη το ΙΟΒΕ, με τη στήριξη της «Ελληνικής Παραγωγής» είχε καταθέσει το μεν 2017 μια μελέτη που έδειχνε την πολλαπλασιαστική συνεισφορά της μεταποίησης στην οικονομία, ενώ πέρυσι με μια άλλη μελέτη (που μιλούσε για «Στρατηγικές παρεμβάσεις») ουσιαστικά είχε σταθεί στα κρίσιμα εμπόδια που συνεχίζει να αντιμετωπίζει η μεταποίηση.

Όμως η τωρινή μελέτη ΙΟΒΕ / «Ελληνικής Παραγωγής», που τιτλοφορείται «Στρατηγικές Παρεμβάσεις για την ανάπτυξη της Βιομηχανίας: Ανάλυση Επιδράσεων και Πολιτικών», παίρνοντας υπόψη μερικά βασικά στοιχεία της εποχής – σε υψηλό 10ετίας το οικονομικό κλίμα, σε καταβύθιση οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων (κι ας υπήρξε μια ελαφρά ανακοπή της αισιοδοξίας σε αμφότερα τα πεδία), αλλά και προβληματικά χαμηλό το επίπεδο των επενδύσεων με εμμονή της ανεργίας – «βλέπει» τη μεταποίηση να μένει το 2017 σε μόλις 9,4% του ΑΕΠ, έναντι 14,7% της Ε.Ε., σε μια από τις χαμηλότερες θέσεις της Ευρώπης.    ……….

πηγή :  Ναυτεμπορική  (άρθρο)

This entry was posted in ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ. Bookmark the permalink.