Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασία Δεδομένων η 28η Ιανουαρίου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασία Δεδομένων η 28η Ιανουαρίου Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι αύριο η 28η Ιανουαρίου που στόχο έχει την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ζητήματα που αφορούν στον διαμοιρασμό προσωπικών στοιχείων στο Διαδίκτυο. Η σημασία της προστασίας των προσωπικών μας δεδομένων αποτελεί στις μέρες μας επιτακτική ανάγκη, τόσο για τους ενήλικες όσο και για τα παιδιά. Είναι κοινώς γνωστό ότι στο θέμα αυτό επικρατεί μια αδιαφορία, καθώς οι περισσότεροι δεν αντιλαμβανόμαστε τους κινδύνους που ελλοχεύουν, οι οποίοι μπορεί να προέλθουν είτε από λάθος χρήση, είτε από κακή πρόθεση κάποιου τρίτου, είτε και τα δύο μαζί.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αφορούν σε οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με ένα φυσικό πρόσωπο, χωρίς να είναι σημαντικό αν η πληροφορία αυτή αναφέρεται στον ιδιωτικό, επαγγελματικό ή τον δημόσιο βίο του εκάστοτε ατόμου. Ως προσωπικά δεδομένα μπορούν να χαρακτηριστούν το ονοματεπώνυμο, μια φωτογραφία, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα στοιχεία ενός τραπεζικού λογαριασμού, πληροφορίες που έχουν αναρτηθεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, δεδομένα σχετικά με το ιατρικό ιστορικό ή η διεύθυνση IP ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, την κοινωνική πρόνοια, την ερωτική ζωή καθώς και σε σχετικές πληροφορίες για ποινικές διώξεις ή καταδίκες.

Στις 14/04/2016 ψηφίστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα σύνολο νέων διατάξεων που μεταβάλει την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους περιθώριο 2 ετών προκειμένου να μεταφέρουν τις διατάξεις αυτές στο εθνικό τους δίκαιο.

Οι αλλαγές που θα ισχύσουν περιλαμβάνουν: ……………

πηγή :  Ημερησία  (άρθρο)

This entry was posted in ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply