Η έρευνα, η οικονομία και ο ρόλος των πανεπιστημίων

Δελτίο Τύπου

Tου Νικόλαου Απέργη, καθηγητή Οικονομικών του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Η χώρα μας έπειτα από μια καταστροφική δημοσιονομική περιπέτεια (υψηλά ελλείμματα και χρέος) που διήρκεσε 10 έτη, έχει κατορθώσει να ανακόψει την κατηφορική πορεία και προσπαθεί να μπει σε μονοπάτια οικονομικής ανάπτυξης. Για να αναπληρώσει τις ζημιές της δεκαετίας αυτής χρειάζονται έντονα θετικοί ρυθμοί αύξησης του εθνικού προϊόντος. Μεταξύ αρκετών παραγόντων που μπορούν να συμβάλουν στους ρυθμούς αυτούς είναι η τεχνολογική πρόοδος και η καινοτομία που δημιουργούν έντονη προστιθέμενη αξία μέσω αυξημένης παραγωγής (προϊόντων και υπηρεσιών), προσέλκυσης επενδύσεων, εξαγωγικής επίδοσης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης (με ικανοποιητικές αμοιβές).

Για την ενίσχυση του επιπέδου τεχνολογικής προόδου και της καινοτομίας χρειάζεται η συμβολή συγκεκριμένων παραδοσιακών προσδιοριστικών παραγόντων, όπως η καταπολέμηση της διαφθοράς, ένα αποτελεσματικό και ευέλικτο φορολογικό σύστημα, η αποτελεσματικότερη λειτουργία της δικαιοσύνης και ένας μικρός, ευέλικτος και αποτελεσματικός δημόσιος τομέας. Πιστεύω όμως ότι παράγοντες όπως η ποιότητα του ανθρωπίνου κεφαλαίου (μέσω της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος) και οι διαθέσιμοι πόροι για ενίσχυση των προσπαθειών έρευνας και ανάπτυξης κρίνονται ως εξαιρετικά σημαντικοί για τη συμβολή της έρευνας στην οικονομία.   ……………

πηγή :  Ναυτεμπορική  (άρθρο)

This entry was posted in ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ. Bookmark the permalink.