Η ανταγωνιστικότητα και η εξωστρέφεια απαιτούν μεταρρυθμίσεις

Μειονέκτημα των ελληνικών εξαγωγών αποτελεί το γεγονός ότι είναι χαμηλής τεχνολογίας και επομένως χαμηλής προστιθέμενης αξίας.

Μειονέκτημα των ελληνικών εξαγωγών αποτελεί το γεγονός ότι είναι χαμηλής τεχνολογίας και επομένως χαμηλής προστιθέμενης αξίας.

Η μείωση μόνο των μισθών δεν αρκεί για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και ειδικότερα της εξωστρέφειας. Απαιτούνται ταυτόχρονα έργα υποδομές, σταθερό φορολογικό σύστημα, απλοποίηση των εξαγωγικών διαδικασιών, έτσι ώστε η συνεισφορά των εξαγωγών στο ΑΕΠ της χώρας να αυξηθεί περαιτέρω. Παράλληλα, πρέπει να δοθεί έμφαση περισσότερο στην ποιότητα των αγορών-στόχων και όχι τόσο στην ποσότητα, καθώς και στην προστιθέμενη αξία των εξαγόμενων προϊόντων.   ……………..

πηγή :  η Καθημερινή  (άρθρο)

This entry was posted in ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply