Η δεκαετία τού μετασχηματισμού – Πώς θα είναι ο κόσμος το 2030

Οι έξι κυρίαρχες τάσεις – Από την εργασία των 6 ωρών στη «Νομισματική Πολιτική 3» – 800 εκατομμύρια θέσεις εργασίας θα χαθούν λόγω τεχνολογικής προόδου

Η δεκαετία τού μετασχηματισμού – Πώς θα είναι ο κόσμος το 2030 | tovima.gr Μαντικίδης Τάσος

Το 2020 αναμένεται να είναι ένα «έτος επιλογών», αλλά και η αρχή μιας νέας «δεκαετίας μετασχηματισμού». Οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, οι εμπορικές εντάσεις και ο μεταβαλλόμενος συνδυασμός νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής παράλληλα με τις πολιτικές επιλογές και το γεωπολιτικό σκηνικό θα διαμορφώσουν το επενδυτικό και οικονομικό τοπίο της νέας χρονιάς που θα οδηγήσει τα επόμενα 10 χρόνια τον κόσμο σε μία διαδικασία μετασχηματισμού.

Κατά την επόμενη δεκαετία, ο ηλικιακά ενεργός για εργασία πληθυσμός στις ανεπτυγμένες χώρες θα συρρικνώνεται, ενώ ένα λιγότερο ευνοϊκό πολιτικό σκηνικό θα μπορούσε να προκύψει για τα άτομα που διαθέτουν υψηλότερα εισοδήματα. Επίσης, οι σημαντικές καινοτομίες, οι περιβαλλοντικές και τεχνολογικές εξελίξεις θα μεταβάλουν τα δεδομένα, αλλά θα δημιουργήσουν και ευκαιρίες για τους επενδυτές που θα θελήσουν να επωφεληθούν από τη «δεκαετία μετασχηματισμού» που θα επαναπροσδιορίσει τον κόσμο μας.

πηγή : το Βήμα  (άρθρο)

This entry was posted in I T, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ, ΟΙΚΟΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ. Bookmark the permalink.