Η Ελλάδα δεν επενδύει στα παιδιά της

Kάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο βρίσκονται οι δημόσιες δαπάνες για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση εκπαίδευση. Αντίθετα, πιο ψηλά είναι οι δαπάνες για Πανεπιστήμια και ΑΕΙ

Του Νίκου Χρυσολωρά

Σημαντικά κάτω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο βρίσκονται οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από αναλυτικά στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Ειδικότερα, οι δαπάνες για την παιδεία στην Ελλάδα ανέρχονται σε 4.1% του ΑΕΠ και – μαζί με της Ρουμανίας- είναι οι τρίτες χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την Βουλγαρία (3.6%) και την Σλοβακία (4%). Αντιθέτως, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (2011), η Κύπρος διαθέτει τις δεύτερες υψηλότερες δημόσιες δαπάνες για την παιδεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (7.2%), μετά την Δανία (7.8%). Ο μέσος όρος δημοσίων δαπανών για την παιδεία στην Ε.Ε είναι 5.34% και στην Ευρωζώνη 5.02%.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ειδικά για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι δημόσιες δαπάνες της Ελλάδας βρίσκονται στο 0.91% του ΑΕΠ, όντας υψηλότερες από τον μέσο όρο της Ε.Ε (0.86%) και της Ευρωζώνης (0.83%).

Αντίθετα, πολύ χαμηλές είναι οι δαπάνες για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.    …………………….

Εδώ η πλήρης έκθεση της Eurostat:
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-13-012/EN/KS-SF-13-012-EN.PDF)

ΠΗΓΗ :  Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  κλικ εδώ για το άρθρο

This entry was posted in ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply