Η Ευρώπη και η «οικονομία της τρίτης ηλικίας»

Το 2013 σε κάθε Ευρωπαίο άνω των 65 αντιστοιχούσαν τέσσερα άτομα ηλικίας 15 έως 64, το 2060 θα αντιστοιχούν μόνο δύο – Το 2060 ο πληθυσμός της Ελλάδας θα έχει μειωθεί στα 8,6 εκατομμύρια

Η Ευρώπη και η «οικονομία της τρίτης ηλικίας»

Μαστρογεωργίου Γιάννης

Ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ενωσης γηράσκει λόγω της επιμήκυνσης της διάρκειας ζωής και της μείωσης των γεννήσεων. Η Επιτροπή στην έκθεση της περί Δημογραφικής Γήρανσης (2015) προβλέπει ότι ενώ το 2013 σε κάθε άτομο ηλικίας άνω των 65 ετών αντιστοιχούσαν τέσσερα άτομα ηλικίας 15 έως 64 το 2060 θα αντιστοιχούν μόνο δύο!
Προβλέπει ότι το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση για τους άρρενες θα αυξηθεί κατά 7,1 έτη και θα φθάσει στα 84,8 έτη το 2060, ενώ για τα θήλεα κατά 6,0 έτη και θα φθάσει στα 89,1 το ίδιο έτος.

Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι ίδιο αν όχι οξύτερο είναι το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Το 2060 ο πληθυσμός της Ελλάδας αναμένεται να μειωθεί στα 8,6 εκατομμύρια!   …………

πηγή :  το Βήμα  (άρθρο)

This entry was posted in ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ, ΟΙΚΟΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply