Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ

[Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση άρθρων, ολική ή μερική με οποιοδήποτε μέσο , ηλεκτρονικό ή έντυπο.
Επιτρέπεται η δημιουργία συνοπτικών αναφορών που ακολουθούνται απο σύνδεσμο ( Link ) , που οδηγεί στο συγκεκριμένο άρθρο, που έχει αναρτηθεί σε αυτό το ιστολόγιο.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρεται η πηγή (το ιστολόγιο) και ο συγγραφέας του άρθρου.]

————————————————————————————–

Η απαρίθμηση των προβλημάτων της χώρας μας είναι εύκολη, η λύση τους όμως δύσκολη.

Το γενικό πρόβλημα στην πιο απλή του μορφή διατυπώνεται ως εξής :

ΕΣΟΔΑ  –  ΕΞΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ :

Δεν αυξάνονται τα έσοδα από φόρους και εισφορές που προέρχονται κυρίως από την επιχειρηματική δραστηριότητα και γενικά από κάθε μορφή παραγωγής αγαθών και παροχής υπηρεσιών διότι :

 •       Μειώνεται η αγοραστική δύναμη των περισσότερων Ελλήνων και οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν νέες αγορές διάθεσης  των αγαθών και υπηρεσιών στο εξωτερικό σε μεγαλύτερη κλίμακα, από ότι συμβαίνει. Αποτέλεσμα είναι  η μείωση της φορολογητέας ύλης, η ανεργία που με τη σειρά της μειώνει τη φορολογητέα ύλη και αυξάνει τα έξοδα (ΟΑΕΔ).
 •       Υπάρχει μειωμένη πρωτοβουλία  δημιουργίας νέων επιχειρήσεων  με εξωστρεφή προσανατολισμό , όχι μόνο λόγω έλλειψης ρευστότητας και αδυναμίας δανεισμού κεφαλαίων, με αποτέλεσμα την μη διεύρυνση της φορολογητέας ύλης και την μη απορρόφηση ανέργων που με τη σειρά τους θα αύξαναν πάλι την φορολογητέα ύλη αλλά και την αγοραστική δύναμη για αύξηση της κατανάλωσης .
 •       Υπάρχει κακή διαχείριση εσόδων (σπατάλη, διαφθορά, κακή οργάνωση του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, και ασφαλιστικών ταμείων, αν και γίνονται προσπάθειες αναδιοργάνωσης, που δεν επαρκούν).
 •       Μειωμένα έσοδα λόγω φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής.
 •       Η μείωση των δημοσίων επενδύσεων σε μεγάλα έργα που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας, ενεργοποιώντας άλλες επιχειρήσεις , κατά συνέπεια την  απασχόληση  και με τη σειρά τους την  αύξηση της φορολογητέας ύλης.
 •       Η μη πληρωμή των χρεών του δημοσίου στον ιδιωτικό τομέα, τον στερεί από την αναγκαία ρευστότητα για την επιβίωσή του, με αποτέλεσμα την απώλεια θέσεων εργασίας, φορολογητέας ύλης και αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων.
 •        Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης δικαστικών υποθέσεων για την είσπραξη των οφειλομένων ποσών στο δημόσιο.

ΕΞΟΔΑ :

Αποτέλεσμα της μείωσης των εσόδων είναι ο δανεισμός με αύξηση δαπανών αποπληρωμής του και η αναγκαστική περικοπή δαπανών λειτουργίας του κράτους, δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα,  δυστυχώς των μισθών, συντάξεων, δαπάνες στην παιδεία, στην υγεία, στην ανεργία κλπ λόγω αδυναμίας εναλλακτικής  λύσης, που με τη σειρά τους οδηγούν σε αυτό που αναφέρθηκα στην αρχή , δηλαδή στην μείωση της αγοραστικής δύναμης. Αυτός είναι ο φαύλος κύκλος που συντηρεί την κρίση.

Γιατί η έξοδος από την κρίση είναι δύσκολη;

 1. Είναι αναγκαία η αναδιοργάνωση και μεταρρύθμιση τους κράτους από τις πολιτικές δυνάμεις που διαχειρίζονται την κρίση , η οποία όμως προσκρούει σε συμφέροντα που έχουν δημιουργήσει οι ίδιες μέσω των πελατειακών σχέσεων  πολιτικών δυνάμεων- κράτους – επιχειρήσεων – πολιτών, όπως επίσης προσκρούει σε συνδικαλιστικά και συντεχνιακά  συμφέροντα που διαμορφώθηκαν και παγιώθηκαν τα τελευταία χρόνια. Γι αυτό δεν είναι εύκολο να υλοποιηθούν από μονοκομματική κυβέρνηση , αλλά από κυβέρνηση συνεργασίας των πολιτικών δυνάμεων. Υπάρχει πραγματικά η πολιτική βούληση για να γίνουν αυτές οι αλλαγές;
 2. Δεν υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για άμεσες επενδύσεις, όπως  κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, ξεκάθαρο, δίκαιο και σταθερό  φορολογικό σύστημα, σταθερό πολιτικό κλίμα, ένα συνδικαλιστικό κίνημα που να διαπραγματεύεται αποτελεσματικά, με σύνεση και συνείδηση της οικονομικής πραγματικότητας και όχι να καταφεύγει γρήγορα σε ακραίες αγωνιστικές μορφές διεκδικήσεων, οι οποίες διώχνουν επενδύσεις αλλά και τουρισμό, το οποίο αρνητικό φαινόμενο  έχει τελικά συνέπειες σε όλη την οικονομία και κοινωνία.
 3. Δεν υπάρχει διαδεδομένη πλατειά η νοοτροπία της επιχειρηματικότητας  και η αισιοδοξία ότι μέσα από αυτή μπορεί κάποιος να αντλήσει  κέρδος , ασφάλεια, ικανοποίηση από την καθημερινή δημιουργικότητα . Αντίθετα , υπήρχε και υπάρχει το «όνειρο» για μια θέση στο δημόσιο που έδινε την ασφάλεια της μονιμότητας και αν δεν έφτανε ο μισθός , τότε υπήρχε και ο δρόμος της δεύτερης δουλειάς ή ακόμη και του μαύρου διεφθαρμένου και εύκολου χρήματος. Αυτά δεν αλλάζουν από την μια στιγμή στην άλλη.
 4. Είναι αναγκαία  η υγιής και εξωστρεφής επιχειρηματικότητα, προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα της διεθνούς οικονομίας, έτσι ώστε να εξασφαλίσει την απαραίτητη ανταγωνιστικότητα, όπως επίσης και δημιουργία από την πολιτεία του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου που απλοποιεί, διευκολύνει και στηρίζει έναν νέο επιχειρηματία στις προσπάθειές του για την υλοποίηση των επιχειρηματικών του σχεδίων. Οι νέοι μας θα πρέπει να προσανατολιστούν και να παλέψουν σε αυτή την κατεύθυνση. Πρώτα απ’ όλα χρειάζεται η θέληση, η αποφασιστικότητα, η τεχνογνωσία και μετά τα δυσεύρετα σήμερα κεφάλαια , που μερικές φορές χρειάζονται πολύ λιγότερα απ’ ότι νομίζουμε. Οι επιχειρηματικοί τομείς που προσφέρονται κατά προτεραιότητα έχουν αναφερθεί και είναι: Γεωργία, Ενέργεια, Τουρισμός, Κτηνοτροφία, Τεχνολογία.  Αλλάζει όμως κάποιος έτσι απλά την επί χρόνια παγιωμένη νοοτροπία του ;
 5. Δεν συνειδητοποιούμε ότι οι μικρές ή και μεγάλες μεμονωμένες χρηματικές αξίες φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής αθροιζόμενες δημιουργούν ένα τεράστιο κίνδυνο που στρέφεται εναντίον της κοινωνίας μας , εναντίον εμάς των ίδιων. Αρκεί να σκεφτούμε , ότι αν το δικό μας κράτος, και όχι το «οθωμανικό», εισέπραττε το 1/3 από την ετήσια φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή, τότε δεν θα βρισκόμασταν σε αυτή την κρίση. Δυστυχώς το πρόβλημα αυτό χρειάζεται για την μείωσή του τη συμβολή όλων των πολιτικών δυνάμεων αλλά και των πολιτών. Οι μηχανισμοί ελέγχων δεν επαρκούν , απλούστατα γιατί δεν θα μπορούν να είναι πανταχού παρόντες. Είναι αναγκαία η συνειδητοποίηση του μεγέθους του προβλήματος και των συνεπειών που έχει στην κοινωνία που θέλουμε να φτιάξουμε. Η ιδιομορφία της χώρας μας σε αυτό το πρόβλημα σε σύγκριση με άλλες χώρες είναι το μέγεθός του, που είναι πολλαπλάσιο.
 6. Προτιμούμε σαν καταναλωτές τα ελληνικά προϊόντα, υπηρεσίες και  τουρισμό ; Κάνει προσπάθειες ο Έλληνας παραγωγός και πάροχος υπηρεσιών μείωσης τιμών για τον δεινοπαθούντα Έλληνα καταναλωτή; Όχι πάντα !

Ελπίζω να παρατηρήσατε  ότι δεν αναφέρομαι σε μνημόνια ή σε νομίσματα, χωρίς να σημαίνει ότι όλα αυτά δεν επηρεάζουν την κρίση που περνάμε. Το έκανα σκόπιμα για να υπογραμμίσω στο τέλος ότι :

Τα προβλήματα αυτά τα είχαμε και στο απώτερο παρελθόν , χωρίς μνημόνια και ευρώ, και θα τα έχουμε και στο μέλλον χωρίς αυτά, αν δεν συνειδητοποιήσουμε τις πραγματικές αιτίες που ανέδειξαν τη σημερινή ελληνική κρίση. Ο συνεχής και όλο μεγαλύτερος δανεισμός, λόγω μη επαρκών εσόδων αλλά και υπέρογκων δαπανών, απλά τα έκρυβε. Οι λύσεις  των προβλημάτων μας , εξαρτώνται από εμάς και μόνο εμάς , και να μην  εφευρίσκουμε  σκοτεινές συνωμοτικές δυνάμεις που βρίσκονται στον διεθνή χώρο. Σκεφτείτε τα , είναι απλά , πολύ απλά , αρκεί να εστιάσουμε τη σκέψη μας στα πραγματικά αίτια και όχι στους  «κακούς» ξένους και στους Έλληνες πολιτικούς δημαγωγούς και λαϊκιστές.

27/05/2012

Εμμανουήλ Κυρ. Μιρτζάνης

This entry was posted in ΔΙΑΦΟΡΑ, ΟΙΚΟΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply