Θεόδωρος Φέσσας: Επενδύσεις εδώ και τώρα!

REUTERS/FRANCOIS LENOIR

Το ασταθές φορολογικό περιβάλλον, οι μεγάλες καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης και η έλλειψη ασφάλειας δικαίου είναι μόνιμες πηγές ανασφάλειας και κατά συνέπεια επενδυτικής διστακτικότητας

Του Προέδρου του ΣΕΒ
Θεόδωρου Φέσσα

Καθώς η Ελλάδα οδεύει προς τον έβδομο χρόνο ύφεσης, η πληγή της ανεργίας δεν κλείνει και οι παραγωγικές δυνάμεις δεινοπαθούν από την έλλειψη πόρων, χρηματοδότησης και επενδύσεων.

Χρειάζονται έξυπνες και θαρραλέες δημόσιες πολιτικές με στόχο τον παραγωγικό μετασχηματισμό και τη στροφή προς μια ανοιχτή, εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονομία.

Κλειδί για αυτή τη στροφή είναι η κινητοποίηση επενδύσεων, που θα εξισορροπήσουν την τεράστια αποεπένδυση στην ελληνική οικονομία τα χρόνια της κρίσης.   ……………

πηγή :  Ναυτεμπορική  (άρθρο)

This entry was posted in ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply