Θωρακίζεται για την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων η Τράπεζα της Ελλάδος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θωρακίζεται για την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων η Τράπεζα της Ελλάδος Θωρακίζεται περαιτέρω η Τράπεζα της Ελλάδος για την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων. Η σχετική επιτροπή που έχει συσταθεί για την Αποτροπή και Διαχείριση Κυβερνοεπιθέσεων στον Τραπεζικό Χώρο θα αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας στην αποτροπή και επιτυχή διαχείριση των σχετικών περιστατικών ασφαλείας στις ελληνικές τράπεζες.

Σε πρόσφατη συνάντηση της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (Bank for International Settlements – BIS), με συμμετοχή του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων θεμάτων, οι κίνδυνοι κυβερνοεπιθέσεων (cybercrime risks) και περαιτέρω μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση και αποτροπή τους.    ……..

πηγή :  Ημερησία  (άρθρο)

This entry was posted in ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply