Καλή η βαθμολογία της χώρας στη συλλογή βιομετρικών δεδομένων

Μία νέα μελέτη της Comparitech εξετάζει τη συλλογή βιομετρικών δεδομένων σε 50 χώρες παγκοσμίως, στην οποία η χώρα καταλαμβάνει μία καλή θέση.

Η θέση της Ελλάδας δείχνει ότι υπάρχει αρκετός σεβασμός στην προστασία προσωπικών δεδομένων στη χώρα μας. Η Ελλάδα λαμβάνει βαθμολογία 13/25, με την Κίνα να έχει τη χειρότερη επίδοση που είναι το 24/25. Οι ΗΠΑ έχουν σκορ 20/25. Η βαθμολογία που συγκεντρώνει η χώρα μας δείχνει ότι δεν υπάρχει εκτεταμένη και παρεμβατική χρήση βιομετρικών στοιχείων και παρακολούθησης. Μερικοί από τους λόγους που γίνεται αυτό είναι η έλλειψη χρήσης τεχνολογιών αναγνώρισης προσώπου, καθώς και το γεγονός ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει χρήση βιομετρικών ταυτοτήτων. Στοιχείο της θετικής βαθμολογίας της χώρας μας είναι και το γεγονός ότι δεν υπάρχει σύστημα ψηφοφορίας το οποίο να χρησιμοποιεί βιομετρικά δεδομένα στην Ελλάδα. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), επίσης, προστατεύει τους εργαζόμενους από τη συλλογή βιομετρικών δεδομένων από την εργοδοσία. Η έγγραφη συγκατάθεση του υποκειμένου είναι απαραίτητη για αυτό.   ………….

πηγή : Ναυτεμπορική  (άρθρο)

This entry was posted in ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ. Bookmark the permalink.