«Κλειδί» για την ανάκαμψη οι επενδύσεις σε τομείς υψηλής απόδοσης

dimosio2Η εσωτερική υποτίμηση δεν αρκεί για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Για τη διατήρηση στο μέλλον ισοσκελισμένου ισοζυγίου στις τρέχουσες συναλλαγές, απαιτείται η ανάκαμψη των επενδύσεων σε τομείς υψηλής απόδοσης ώστε να ενισχυθεί η παραγωγικότητα με υψηλότερο ρυθμό σε σχέση με την αύξηση των ονομαστικών μισθών.Αυτό επισημαίνει, μεταξύ άλλων, η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων που εκδίδει κάθε Παρασκευή. Στο δελτίο γίνεται θετική αποτίμηση της εξόδου του ελληνικού Δημοσίου στις αγορές με την έκδοση πενταετούς ομολόγου, καθώς η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη σταδιακή ανάκτηση της εμπιστοσύνης της ελληνικής οικονομίας, τονίζεται όμως ότι για να εδραιωθεί αυτή, απαιτείται ταχεία ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης και υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και στην ελληνική δημόσια διοίκηση, καθώς και περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.   …………

πηγή :  η Καθημερινή  (άρθρο)

This entry was posted in ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply