Μεταρρύθμιση με ελληνική υπογραφή

REUTERS/ALKIS KONSTANTINIDIS

Η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει τις διαρθρωτικές αδυναμίες της και δεν αναπτύσσει τις εξαγωγικές βιομηχανίες της. Δεν έχει άλλωστε ένα δικό της σχέδιο εξόδου από την κρίση.

Του Βασίλη Κωστούλα

Επτά χρόνια μετά δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη δυναμική έξοδο της Ελλάδας από την κρίση, η μακρά διάρκεια της οποίας αντικατοπτρίζει την αδυναμία του πολιτικού συστήματος, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Από αυτήν τη στήλη, προϊόν συνεργασίας της «Ναυτεμπορικής» με το «DIW Berlin», δέκα αναλυτές από την Ελλάδα, το εξωτερικό και την ελληνική διασπορά διερεύνησαν τις συνθήκες, οι οποίες οδήγησαν στο χρεοκοπημένο μοντέλο της ελληνικής οικονομίας, όπως και τα λάθη κατά την υλοποίηση του προγράμματος προσαρμογής, εντοπίζοντας παράγοντες που είναι σε θέση να συνδράμουν την άρση του αδιεξόδου.

Στα 15 χρόνια μετά την ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ε., η ελληνική οικονομία μεγάλωσε κατά λιγότερο από 1% τον χρόνο, δηλαδή πολύ λιγότερο από ό,τι οι άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Οι επενδύσεις παρουσίασαν έντονα αρνητική ανάπτυξη, της τάξης του 2,2% ετησίως, με αποτέλεσμα επί σειρά ετών να συσσωρεύεται όλο και λιγότερο κεφάλαιο.

Το κράτος αύξανε τις δαπάνες του, χωρίς να αυξάνει τα έσοδα. Από την περίοδο 1980-90, οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 18,5% στο 48% του ΑΕΠ και τα έσοδα δεν ξεπέρασαν το 32% του ΑΕΠ. Τα υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα έφεραν υψηλό δημόσιο χρέος. Το 2007 το ελληνικό ΑΕΠ αποτελούσε σε μεγάλο βαθμό μια «φούσκα», την οποία δημιούργησαν οι υψηλές εισροές κεφαλαίων και η εκτόξευση της ζήτησης.   …………

πηγή :  Ναυτεμπορική  (άρθρο)

This entry was posted in ΟΙΚΟΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply