Οικολογία μέσα από το παιχνίδι

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΛΙΟΣ

Ανακύκλωση, κλιματική αλλαγή, απειλούμενα είδη… Βασικοί όροι της οικολογίας έχουν μπει πλέον στο λεξιλόγιο των μικρών παιδιών χάρη στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των σχολείων. Η πρόκληση για τον εκπαιδευτικό βέβαια είναι διπλή: σε πρώτη φάση, πώς θα κεντρίσει το ενδιαφέρον των παιδιών. Σε δεύτερη φάση, πώς μέσα από ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα θα πετύχει να αλλάξει νοοτροπίες και λανθασμένες συμπεριφορές.

Η Ελλάδα θεσμοθέτησε την περιβαλλοντική εκπαίδευση το 1991. Τα περιβαλλοντικά προγράμματα έρχονται με την εθελοντική συμμετοχή του εκπαιδευτικού να συμπληρώσουν τη γνώση που παρέχουν μαθήματα όπως η Μελέτη Περιβάλλοντος. Πώς προσεγγίζει το θέμα του ο δάσκαλος; «Υπάρχουν αρκετοί τρόποι», εξηγεί ο κ. Αντώνης Αντωνίου, υπεύθυνος σχολικών δραστηριοτήτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη Μαγνησία. «Συνήθως η προσέγγιση γίνεται μέσα από ένα τοπικού ενδιαφέροντος θέμα, λ.χ. στην περιοχή μας η λίμνη Κάρλα. Ο στόχος είναι να κερδίσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών με αφετηρία ένα κοντινό τους ζήτημα. Μέσα από το πρόγραμμα το θέμα αναλύεται, οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και ασχολούνται με πτυχές του, οργανώνουν συναντήσεις και παρουσιάσεις. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος μπορούν να προστεθούν επισκέψεις στο πεδίο ή σε κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια».   …………….

πηγή :  η Καθημερινή  (άρθρο)

This entry was posted in ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply