Οικονομικά αναλφάβητοι φοιτητές σε ποσοστό 80%

ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Οικονομικά αναλφάβητοι φοιτητές σε ποσοστό 80% Ποσοστό 80% των προπτυχιακών φοιτητών χρηματοοικονομικών κατευθύνσεων στην Ελλάδα έχουν κενά σε χρηματοοικονομικά θέματα που λογικά λόγω των συγκεκριμένων σπουδών θα έπρεπε να γνωρίζουν, σύμφωνα με έρευνα με θέμα τον «οικονομικό αναλφαβητισμό» που διοργάνωσε ο καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς , Νίκος Φίλιππας. Στόχος της έρευνας ήταν η μέτρηση του επιπέδου του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού μεταξύ των προπτυχιακών φοιτητών στην Ελλάδα.

Από τους 456 προπτυχιακούς φοιτητές που συμμετείχαν στην έρευνα, μόλις 88 απάντησαν σωστά (19,3%) και στις πέντε (5) ερωτήσεις χρηματοοικονομικής γνώσης. Στην έρευνα επιλέχτηκαν φοιτητές οικονομικών σχολών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ηλικίας 18-28 ετών. Οι φοιτητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε πέντε ερωτήσεις χρηματοοικονομικής γνώσης, βάσει των προτύπων έρευνας που διεξήχθη σε 140 χώρες από την Standard & Poor’s Ratings Services και την Gallup υπό τους ερευνητές της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Global Financial Literacy Excellence Center. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναλύθηκαν βάσει φύλου, ηλικίας, τμήματος φοίτησης, έτους σπουδών, οικογενειακού εισοδήματος, ενδεχόμενης μείωσης του οικογενειακού εισοδήματος, προϋπηρεσίας εργασίας, πιθανής διατήρησης αρχείου εσόδων/εξόδων, καθώς και της πιθανής ύπαρξης τραπεζικού λογαριασμού.     …………

πηγή  :  Ημερησία  (άρθρο)

This entry was posted in ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply