Οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ξοδεύουν λίγα για χρήση τεχνολογίας

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ

Πολύ λίγες ΜμΕ διαθέτουν εξελιγμένα εργαλεία προώθησης των πωλήσεών τους (π.χ. e-shops), ενώ σημαντικό είναι το ποσοστό των επιχειρήσεων που δεν αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες, όπως το υπολογιστικό νέφος (cloud) και η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής από απόσταση.

Πολύ λίγες ΜμΕ διαθέτουν εξελιγμένα εργαλεία προώθησης των πωλήσεών τους (π.χ. e-shops), ενώ σημαντικό είναι το ποσοστό των επιχειρήσεων που δεν αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες, όπως το υπολογιστικό νέφος (cloud) και η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής από απόσταση.

Aπέχουν οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) από τη χρήση και την αξιοποίηση της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Ερευνα της Microsoft σε δείγμα 300 μικρομεσαίων επιχειρήσεων έδειξε ότι οι ελληνικές ΜμΕ ξοδεύουν μάλλον λίγα προς την κατεύθυνση αυτή, μολονότι αναγνωρίζουν τον σημαντικό ρόλο της τεχνολογίας στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Επίσης, πολύ λίγες διαθέτουν εξελιγμένα εργαλεία προώθησης των πωλήσεών τους (π.χ. e-shops), ενώ σημαντικό είναι το ποσοστό των επιχειρήσεων που δεν αξιοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες, όπως το υπολογιστικό νέφος (cloud) και η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής από απόσταση.   …………

πηγή : η Καθημερινή  (άρθρο)

This entry was posted in I T, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply