Ο ενάρετος κύκλος εκπαίδευσης, πρακτικής και εφαρμοσμένης έρευνας

ΠΑΝΟΣ ΛΩΛΟΣ, μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Παραγωγής – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη

Η τεχνική κατάρτιση των στελεχών της βιομηχανίας και ειδικά των μηχανικών της δεν είναι μονοσήμαντη υπόθεση που αφορά μόνο τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως τα πολυτεχνεία. Τα προγράμματα σπουδών των ελληνικών πολυτεχνικών σχολών δεν μπορούν να εξυπηρετούν μόνο ακαδημαϊκές ανάγκες και μάλιστα μη προσαρμοσμένες στις σύγχρονες εξελίξεις που συχνά προκαλούν οι πλέον ανεπτυγμένες πρακτικές μεγάλων επιχειρήσεων. Η γνώση της στατιστικής, για παράδειγμα, είναι μια αυτονόητη προϋπόθεση για έναν νέο μηχανικό, αλλά η μεθοδολογία six sigma που επιτρέπει τον αξιόπιστο εντοπισμό των αιτιών των αστοχιών μιας παραγωγικής διαδικασίας και τη μεθοδική αντιμετώπισή τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία μιας σύγχρονης βιομηχανικής επιχείρησης, όπως και η προσέγγιση της λιτής παραγωγής (lean manufacturing) η οποία φροντίζει να ελαχιστοποιεί τη σπατάλη και τα περισσεύματα προς όφελος του κόστους. Οι νέοι μηχανικοί που πρόκειται να στελεχώσουν τη βιομηχανία οφείλουν να μπορούν να επεξεργαστούν σύνθετα ζητήματα, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές αρχές επάνω στις οποίες η βιομηχανία και οι επιχειρήσεις εδράζονται. Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και η πολυπαραγοντική προσέγγιση των διαδικασιών και των προϊόντων (σχεδιασμός, ανάπτυξη, βελτιστοποίηση, συντήρηση, ποιοτικός έλεγχος, κοστολόγηση, εφοδιαστική, εφαρμογές, marketing, after sales support κ.ά.) είναι μερικές μόνο από τις σύγχρονες απαιτήσεις που προκύπτουν και η ικανότητα ανταπόκρισης σε αυτές είναι μια νέα προτεραιότητα για τα προγράμματα σπουδών και την πρακτική εξάσκηση που πρέπει να τα συνοδεύει.     …………

πηγή :  η Καθημερινή  (άρθρο)

This entry was posted in ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ. Bookmark the permalink.