Πέντε εφαρμογές “μονοπωλούν” τα δίκτυα mobile internet

– Τα δύο τρίτα των διακινούμενων δεδομένων μέσω δικτύων κινητών επικοινωνιών προέρχονται από τις πέντε δημοφιλέστερες εφαρμογές σε κάθε χώρα που μελετήθηκε, με το video streaming και το social networking να κυριαρχούν

– Την επόμενη εξαετία η διακίνηση δεδομένων βίντεο θα είναι περίπου 17 φορές μεγαλύτερη από ό,τι τα έξι τελευταία χρόνια

– Δ΄ τρίμηνο 2014: Για πρώτη φορά οι νέες συνδρομές LTE, 110 εκατομμύρια, ήταν περισσότερες από τις συνδρομές WCDMA/HSPA.

– 2014: 800 εκατομμύρια νέες συνδρομές smartphone παγκοσμίως ανεβάζουν το συνολικό αριθμό σε 2,7 δισεκατομμύρια, 40% αύξηση σε σχέση με 1,9 δισεκατομμύρια συνδρομές το 2013

Τα ευρήματα της ενδιάμεσης έκδοσης της έκθεσης Ericsson Mobility Report αποκαλύπτουν ότι οι πέντε δημοφιλέστερες εφαρμογές σε κάθε χώρα δημιουργούν την πλειονότητα των διακινούμενων δεδομένων μεταξύ έξυπνων συσκευών. Στις χώρες που περιλαμβάνονται στην έκθεση – ΗΠΑ, Νότια Κορέα και Ισπανία – οι εφαρμογές αυτές αντιπροσωπεύουν περίπου τα δύο τρίτα του συνόλου της κυκλοφορίας δεδομένων μέσω δικτύων κινητών επικοινωνιών, κάτι που αντανακλά μια παγκόσμια τάση.   ………….

πηγή :  η Καθημερινή  (άρθρο)

This entry was posted in I T, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply