Παράταση ενός μήνα για υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στον Αναπτυξιακό

Σε επιμήκυνση κατά ένα μήνα της καταληκτικής προθεσμίας υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στον νέο αναπτυξιακό νόμο για δύο από τα καθεστώτα του προβλέπει απόφαση του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με την ίδια απόφαση, την οποία υπογράφουν ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημ. Παπαδημητρίου και ο αναπληρωτής υπουργός Αλ. Χαρίτσης, παρατείνεται και η καταληκτική προθεσμία υπαγωγής των ηλεκτρονικών φακέλων τεκμηρίωσης.

Οι νέες παρατάσεις οφείλονται, αφενός, στο γεγονός ότι δεν ήταν δυνατή η υποβολή σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, λόγω της καθυστέρησης υλοποίησης των απαιτούμενων προσαρμογών, αφετέρου, στην προσπάθεια της κυβέρνησης να υπαχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα σχέδια.   ………..

πηγή :  η καθημερινή  (άρθρο)

This entry was posted in ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply