Πού «σκοντάφτει» ο ψηφιακός μετασχηματισμός των εταιρειών

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ


Υστερα από μια μακρά περίοδο πειραματισμού ως προς τη χρησιμότητα αλλά και ως προς τη δυνατότητα των εταιρειών να προχωρήσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, η μετάβασή τους στην ψηφιακή εποχή είναι αναμφισβήτητα πλέον μονόδρομος. Που η διαδρομή του, ωστόσο, βασίζεται σε διαδικασίες, δεξιότητες, στρατηγικές, κυρίως όμως σε ηγετικές ικανότητες, αλλά και σε συνεργασίες ηγετικών στελεχών, ώστε τα αποτελέσματα όχι μόνο να είναι επιτυχή, αλλά και να εξασφαλίζουν στην εταιρεία τους πρωτοπορία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον κλάδο τους. Μια τέτοια συνεργασία για τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό απασχολεί σήμερα την επιχειρηματική επικαιρότητα –παγκοσμίως αλλά και στη χώρα μας– και θέλει τον οικονομικό διευθυντή Chief Financial Director (CFO) να γίνεται ο εκπρόσωπος της ψηφιακής αλλαγής. Να γίνει, δηλαδή, ο καθοδηγητής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό κατά τρόπο που αφενός να μεγιστοποιείται η αξία του για το σύνολο του οργανισμού, αφετέρου να μειώνονται και οι κίνδυνοι (risk management).

Ανεπαρκής γνώση
……………

πηγή : η Καθημερινή  (άρθρο)

This entry was posted in I T, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply