Πρωτογένες πλεόνασμα 415 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός τον Ιανουάριο

Πρωτογενές πλεόνασμα 415 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός τον Ιανουάριο του 2013 έναντι στόχου για έλλειμμα 413 εκατ. ευρώ.

Του Σωτήρη Νίκα

Η θετική αυτή εξέλιξη αποδίδεται κυρίως στη μείωση των δαπανών κατά 1 δισ ευρώ περισσότερο από το στόχο, αλλά και στο γεγονός ότι το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε λιγότερες από τις προγραμματισμένες επιστροφές φόρων κατά 268 εκατ. ευρώ.

Σε ότι αφορά στα έσοδα προ επιστροφών φόρων, σημειώθηκε υστέρηση 239 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας προβληματισμό στο οικονομικό επιτελείο. Κατηγορίες εσόδων οι οποίες υστέρησαν έναντι του στόχου είναι οι εξής:

α) ο Φ.Π.Α., όλων των κατηγοριών, κατά 161 εκατ. ευρώ,

β) οι λοιποί έμμεσοι φόροι κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ. καπνού, κ.λ.π.), κατά 153 εκατ. ευρώ,

γ) τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων, κατά 134 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, υψηλότερα του μηνιαίου στόχου κινήθηκαν τα έσοδα από:

α) τους φόρους εισοδήματος φυσικών προσώπων συμπεριλαμβανομένων των δόσεων του φόρου εισοδήματος του 2012 που λόγω της παράτασης αποπληρώνεται εντός των δύο πρώτων μηνών του 2013.

β) τους φόρους περιουσίας, κατά 109 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 4,2 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 679 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου και των δαπανών για τόκους (222 εκατ. ευρώ χαμηλότερες).

Ωστόσο, από τον πρώτο κιόλας μήνα εντοπίζεται πρόβλημα στις επιχορηγήσεις των ασφαλιστικών ταμείων. Τον Ιανουάριο το ΙΚΑ χρησιμοποίησε ήδη το 20% της ετήσιας πίστωσής του, το ΤΑΠ-ΟΤΕ το 29,9% και ο ΟΑΕΕ το 27,5%.

ΠΗΓΗ :  Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ   κλικ εδώ για το άρθρο

This entry was posted in ΟΙΚΟΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply