ΣΕΒ: Μονόδρομος της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης οι ψηφιακές δεξιότητες

Μαζί με τις τεχνολογικές αλλαγές της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης που δημιουργούν νέα δυναμική στην οικονομία και νέες ευκαιρίες απασχόλησης, δημιουργούνται και νέες συνθήκες και απαιτήσεις στην αγορά εργασίας, κυρίως ζήτηση για νέες γνώσεις και σύγχρονες, νέου τύπου, δεξιότητες και επαγγέλματα, επισημαίνει νέα έρευνα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών με θέμα: «Εκπαίδευση εργαζομένων για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων: Μονόδρομος στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης».

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, κλειδί για την κάλυψη αυτών των αναγκών είναι σύγχρονα πλαίσια εργασίας, και βελτίωση της κατάρτισης των εργαζόμενων όλων των επιπέδων. Μία από τις βασικότερες παραμέτρους αυτής της διαδρομής, που πρέπει να διανύσουμε γρήγορα, είναι η ανάπτυξη κρίσιμων ψηφιακών δεξιοτήτων.

Ειδικότερα, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών προτείνει τη ριζική αναπροσαρμογή του συστήματος ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης με τη στενή συνεργασία όλων των μερών για διαρκή εκπαίδευση στο πλαίσιο της εργασίας και τη δημιουργία εκπαιδευτικών διαδρομών για όλους τους εργαζόμενους.    ………………

πηγή :  Ναυτεμπορική  (άρθρο)

Σχόλιο  Μιρτζάνη Εμ. :  Στη σωστή κατεύθυνση  οι διαπιστώσεις ….
Η δια βίου μάθηση είναι αναγκαία ακόμη και αν η βασική εκπαίδευση δημόσια και ιδιωτική σε όλα τα επίπεδα, είναι άριστη (που δεν συμβαίνει βέβαια).  Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση σωστά ενταγμένη στους επιχειρησιακούς στόχους κάθε επιχείρησης και επαναλαμβανόμενη στα αναγκαία χρονικά διαστήματα.

Ταυτόχρονα θα πρέπει ΟΛΟΙ οι θεσμοί και δομές (Δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα – ΟΤΑ  κλπ…) να ενεργοποιηθούν είτε με εκπαιδευτικά προγράμματα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ, είτε ενεργοποιώντας την εθελοντική πρωτοβουλία εκπαιδευτών ενεργών είτε συνταξιούχων πολιτών.  Συμμετοχή με αυστηρά κριτήρια επιλογής και παροχή πιστοποιητικών παρακολούθησης με αυστηρή αξιολόγηση!

This entry was posted in ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ. Bookmark the permalink.