ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες δημιουργούν εργασιακή αβεβαιότητα και κάνουν τον επαγγελματικό ανταγωνισμό δυσκολότερο. Οι απαιτήσεις εξειδικευμένων γνώσεων γίνονται απαραίτητες για την διαφοροποίηση και την υπεροχή από τους ανταγωνιστές σας, για την διατήρηση της εργασιακής σας θέσης, για την ανέλιξή σας στην επιχείρηση/οργανισμό και για την εύρεση μιας καλύτερης επαγγελματικής θέσης. Πληροφορίες για τα σεμινάρια εδώ.

Εμμανουήλ Κυρ. Μιρτζάνης

This entry was posted in I T, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply