Σε λάθη εργαζομένων οφείλονται τα μισά ψηφιακά περιστατικά σε βιομηχανικά δίκτυα

REUTERS/SHANNON STAPLETON

A computer screen shows features of the Windows 10 operating system at the Microsoft store at Roosevelt Field in Garden City, New York in this July 29, 2015, file photo. Microsoft Corp’s latest operating system, Windows 10, is running on 200 million devices in what the company said was the fastest adoption rate of any of its operating systems, January 4, 2016. REUTERS/Shannon Stapleton/Files

Παρά την αυτοματοποίηση, ο ανθρώπινος παράγοντας μπορεί ακόμη να θέσει σε κίνδυνο τις βιομηχανικές διαδικασίες: τα λάθη των εργαζομένων ή οι ενέργειες χωρίς πρόθεση βρίσκονταν πίσω από το 52% των περιστατικών που επηρέασαν τα δίκτυα λειτουργικής τεχνολογίας και βιομηχανικών συστημάτων ελέγχου (OT/ICS) κατά το περασμένο έτος. 
 
Σύμφωνα με τη νέα έρευνα της Kaspersky “State of Industrial Cybersecurity 2019”, αυτό το ζήτημα είναι μέρος ενός ευρύτερου και πιο περίπλοκου πλαισίου. Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των βιομηχανικών υποδομών απαιτεί περισσότερο εξελιγμένη προστασία και δεξιότητες. Όμως, οι οργανισμοί έρχονται αντιμέτωποι με την έλλειψη επαγγελματιών που θα μπορούν να χειρίζονται τις νέες απειλές, όπως επίσης και με το χαμηλό επίπεδο ενημέρωσης των υπαλλήλων σε θέματα ασφαλείας. 
 
Η ψηφιοποίηση των βιομηχανικών δικτύων και η υιοθέτηση του προτύπου Industry 4.0 βρίσκονται υπό εκτέλεση για πολλές βιομηχανικές εταιρείες. Τέσσερις στους πέντε οργανισμούς (81%) θεωρούν την ψηφιοποίηση των λειτουργικών δικτύων ως μία σημαντική ή πολύ σημαντική εργασία γι’ αυτό το έτος. Ωστόσο, για όλα τα οφέλη που συνδέονται με τις υποδομές, υπάρχουν σχετιζόμενοι κίνδυνοι ψηφιακής ασφάλειας.    ……….

πηγή : Ναυτεμπορική  (άρθρο)

This entry was posted in ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ. Bookmark the permalink.