Στην ψηφιακή εκπαίδευση επενδύει η Ευρώπη

SELFIE: Νέο εργαλείο για την υποστήριξη της ψηφιακής διδασκαλίας στα σχολεία εγκαινίασε η Επιτροπή

Προσπάθειες, ώστε να εισάγει την εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή, καταβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος τα ευρωπαϊκά σχολεία να ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση με εύστοχο και ολοκληρωμένο τρόπο. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται το νέο εργαλείο, που εγκαινίασε χθες η Επιτροπή. Το SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies) αποτελεί ένα πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης των σχολείων για την αποτελεσματική μάθηση με τη χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών.

Στόχος του νέου εργαλείου είναι να μπορεί κάθε σχολείο στην Ευρώπη (καθώς και στη Ρωσία, τη Γεωργία και τη Σερβία) να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία στη διδασκαλία και να βελτιώσει, στη συνέχεια, την επίδοσή του. Το SELFIE θα τεθεί στη διάθεση – σε εθελοντική βάση – 76,7 εκατομμυρίων μαθητών και εκπαιδευτικών από 250.000 σχολεία. Κάθε ενδιαφερόμενο σχολείο (ανώτερες τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση) μπορεί να εγγραφεί στην πλατφόρμα SELFIE και να διενεργήσει την αυτοαξιολόγησή του.   ……….

πηγή :  sepe.gr  (άρθρο)

This entry was posted in I T, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ, ΟΙΚΟΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ. Bookmark the permalink.