Τρία ελληνικά ιδρύματα σε ευρωπαϊκό έργο για τεχνολογίες Big Data

Τρία ελληνικά ιδρύματα συγκαταλέγονται στους δώδεκα εταίρους από την Ευρώπη που, υπό την ηγεσία του Fraunhofer IAIS της Γερμανίας, θα δημιουργήσουν μια πλατφόρμα λογισμικού η οποία ενσωματώνει σημαντικές τεχνολογίες Big Data προσαρμοσμένες στις ανάγκες των εμπλεκόμενων φορέων στους τομείς της Υγείας, Διατροφής, Ενέργειας, Μεταφορών, Περιβάλλοντος, Κοινωνικών Επιστημών και Ασφάλειας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” το έργο συντονίζεται από το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με τη συμμετοχή τριών ακόμα Ινστιτούτων: του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας, του Ινστιτούτου Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής και του Ινστιτούτου Βιοεπιστημών και Εφαρμογών.   …………….

πηγή : η Καθημερινή  (άρθρο)

This entry was posted in I T, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply