Αναβάθμιση Europol με επέκταση σε τρομοκρατία, ηλεκτρονικό έγκλημα

Θα υποστηρίζει και θα ενισχύει τις δράσεις της αστυνομίας των κρατών – μελών

Αναβάθμιση Europol με επέκταση σε τρομοκρατία, ηλεκτρονικό έγκλημαΑναβαθμισμένη είναι από την 1η Μαΐου 2017 η Εuropol καθώς αποκτά νέες δυνατότητες. Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως o νέος κανονισμός «υιοθετήθηκε» στις 11 Μαΐου 2016 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δίνει πλέον την δυνατότητα στην Europol να εντείνει τις προσπάθειες της στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του ηλεκτρονικού εγκλήματος και άλλων μορφών σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος.

Με το νέο κανονισμό η Europol καθιερώνεται πλέον ως Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τη συνεργασία στο τομέα της επιβολής του νόμου ( European Union Agency for Law Enforcement Cooperation ) σε συνεργασία με τις διωκτικές Αρχές της Ε.Ε.

Eιδικότερα τονίζεται ότι «ο νέος κανονισμός θα διευκολύνει την Europol στο να δημιουργήσει εξειδικευμένες μονάδες που θα ανταποκρίνονται άμεσα σε επείγουσες τρομοκρατικές απειλές και σε άλλες μορφές σοβαρών και οργανωμένων εγκλημάτων. Επίσης περιλαμβάνει σαφείς οδηγίες για τις υπάρχουσες μονάδες ή κέντρα όπως το European Counter Terrorism Centre (ΕCTC) και την European Union Internet Referral Unit (EU IRU) τα οποία «φιλοξενούνται» στην Europol.   ……………

πηγή :  το Βήμα  (άρθρο)

This entry was posted in ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΝΟΜΙΚΑ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply