Ανοικτές Ηλεκτρονικές Πηγές Γνώσης: Τώρα είναι η ώρα…

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΡΟΥ, καθηγητής του ΕΜΠ. Διετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών την 6-ετία 2010-2016. Είναι Επιστημονικά Υπεύθυνος της Δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα / Κάλλιπος»

opendata

Λέγεται ότι η «συλλογική νοημοσύνη» μιας ομάδας ή μιας κοινωνίας αποτιμάται, εν τέλει, από τον βαθμό προσαρμοστικότητας στις μεταβολές του περιβάλλοντος και από τον ρυθμό υιοθέτησης νέων μεθόδων και πρακτικών για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Εξετάζοντας τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία υπ’ αυτό το πρίσμα, ίσως να μην την κατατάσσαμε στο πλέον υψηλό επίπεδο «συλλογικής νοημοσύνης», δεδομένου ότι δεν μπόρεσε, όχι μόνο να ανιχνεύσει, έγκαιρα, σημεία και τάσεις στις τεχνο-οικονομικές και τεχνο-κοινωνικές εξελίξεις στην παγκόσμια σφαίρα, αλλά ούτε καν να αναλύσει ορθά αλλαγές οι οποίες είχαν ήδη επισυμβεί στον περίγυρό της, με αποτέλεσμα να βιώνει μια κρίση διαρκείας.    ………..

πηγή : η Καθημερινή  (άρθρο)

This entry was posted in ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply