Οι δημοκρατίες βάλλονται από αυτούς που συντηρούν

REUTERS/TOBY MELVILLE

Του Αθ. Χ. Παπανδρόπουλου

Είναι εντυπωσιακός πλέον ο τρόπος με τον οποίο οι δημοκρατίες εκτρέφουν τους εχθρούς τους. Υπάρχει όντως ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στη σύγχρονη οικονομία. Ενώ παράγει πλούτο πιο εύκολα απ’ ό,τι στο παρελθόν, αυτός ο τελευταίος κατανέμεται όλο και πιο άνισα. Έτσι, για παράδειγμα, ενώ στην πρώτη και τη δεύτερη βιομηχανική επανάσταση οι εργαζόμενοι κάλυπταν συνεχώς τη διαφορά που χώριζε τις αμοιβές τους από αυτές των ιδιοκτητών και των διευθυντών τους, σήμερα, στην εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, αυτό δεν συμβαίνει πλέον.

Και το μεγάλο ερώτημα είναι «γιατί;». Μια πρώτη απάντηση στο ερώτημα αυτό πηγάζει από τις διαρθρωτικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στους κόλπους της βιομηχανίας αφ’ ενός αλλά και στον χώρο των υπηρεσιών αφ’ ετέρου. Οι τρόποι παραγωγής αλλάζουν και οι αναπτυσσόμενες συνεχείς τεχνολογίες μεταβάλλουν και αυτό το ίδιο το εργασιακό περιβάλλον. Τα αποκαλούμενα… μπλε κολάρα, ήτοι οι απλοί και ανειδίκευτοι βιομηχανικοί εργάτες, αποτελούν από χρόνια τώρα σχεδόν παρελθόν για τη βιομηχανία και ως ποσοστό στο σύνολο των εργαζομένων στη βιομηχανική παραγωγή. Το ποσοστό τους στις βιομηχανικές χώρες δεν ξεπερνά το 5%, από 70% που αντιπροσώπευαν στις πρώτες φάσεις των βιομηχανικών επαναστάσεων.   …………

πηγή :  Ναυτεμπορική  (άρθρο)

This entry was posted in ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Bookmark the permalink.