Οι ευρωπαϊκές εταιρείες αύξησαν κατά 5,5% τις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη

Σε έναν τεχνολογικό αγώνα δρόμου, προκειμένου να αποκτήσουν προβάδισμα καινοτομίας, επιδίδονται οι επιχειρήσεις παγκοσμίως. Στον εν λόγω αγώνα συμμετέχουν με αξιώσεις οι ευρωπαϊκές εταιρείες, οι οποίες μέσα από τις αυξημένες επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) αναζητούν ένα ασφαλές διαβατήριο επιβίωσης. Η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν τους βασικούς μοχλούς της παραγωγικότητας και επομένως της ανάπτυξης και της ευημερίας.

Τα στοιχεία, που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποδεικνύουν αυτήν την επενδυτική κινητικότητα και τη συνδρομή της στην ανάπτυξη και την απασχόληση.    …………..

πηγή : sepe.gr  (άρθρο)

This entry was posted in ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Bookmark the permalink.