Άποψη: Ο ελέφαντας στο δωμάτιο με τα απορρίμματα

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΛΗΘΑΡΑΣ,
υπεύθυνος για θέματα πρόληψης αποβλήτων της WWF Ελλάς

Η πλαστική ρύπανση έχει αναγνωριστεί σχεδόν από σύσσωμη την επιστημονική και πολιτική κοινότητα ως μείζον ζήτημα που χρήζει άμεσης παρέμβασης. Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε σε πληθώρα πρωτοβουλιών με σημαντικότερες την οδηγία (ΕΕ) 2019/904 για τα πλαστικά μιας χρήσης και το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2020.

Την περασμένη Τρίτη 30/6 το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε το πλαίσιο μέτρων που προτίθεται να συμπεριλάβει στην ενσωμάτωση της οδηγίας για τα πλαστικά μιας χρήσης στο εθνικό δίκαιο. Πρόκειται αναμφισβήτητα για μια αξιέπαινη δέσμη μέτρων που εισάγει απαραίτητες πολιτικές και καινοτομίες όπως για παράδειγμα, η θέσπιση συστήματος επιστροφής εγγύησης για τις πλαστικές φιάλες (deposit return scheme), η εισφορά για τα πλαστικά ποτήρια, η υποχρέωση για διάθεση επαναχρησιμοποιήσιμων προϊόντων στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, η καλύτερη σήμανση των πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης ανάλογα με τη δυνατότητα ανακύκλωσής τους, η εισαγωγή συστημάτων ανακύκλωσης για καπνικά προϊόντα και αλιευτικά δίχτυα και η θέσπιση νέων εισφορών στους παραγωγούς πλαστικών μιας χρήσης.  ………

πηγή :  η Καθημερινή  (άρθρο)

This entry was posted in ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ. Bookmark the permalink.