Ανταλλάγματα για να δώσουν προσωπικά δεδομένα ζητούν οι καταναλωτές

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ
27s1customers

43% των καταναλωτών δηλώνουν ότι ενοχλούνται όταν η προώθηση γίνεται μέσω των social media, καθώς αισθάνονται ότι κάποιος τους παρακολουθεί.

Σημαντική απόσταση έχουν ακόμη να διανύσουν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, προκειμένου η αξιοποίηση των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών να τους αποφέρει πωλήσεις και κέρδη, χωρίς την ίδια ώρα να τίθεται σε κίνδυνο η εμπιστοσύνη προς αυτές από ενδεχόμενη μη ορθή διαχείριση των στοιχείων που διαθέτουν. Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από την έρευνα που πραγματοποίησαν οι εταιρείες Client IQ και Focus Bari για τη σχέση των Ελλήνων καταναλωτών με τα προσωπικά δεδομένα.    ………..

πηγή :  η Καθημερινή  (άρθρο)

This entry was posted in ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Bookmark the permalink.