ΙΟΒΕ: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας

Τα συμπεράσματα της έρευνας για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα

ΙΟΒΕ: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας

Την ετήσια έρευνα για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, με τίτλο: «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012 -13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας», παρουσίασε την Τετάρτη το Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών.

Από τα ευρήματα της μελέτης του ΙΟΒΕ προκύπτει ότι η κρίση έχει θέσει σε κίνηση κάποιες διαδικασίες αναδιάρθρωσης, ακόμα και στο επίπεδο της μικρής επιχειρηματικότητας που χαρακτηρίζει το ελληνικό επιχειρείν.

Η ποιοτική βελτίωση των επιχειρηματικών εγχειρημάτων αποτυπώνεται στην άνοδο του ποσοστού των νέων επιχειρήσεων που προσφέρουν υπηρεσίες προς επιχειρήσεις και, αντίστροφα, στη μείωση του ποσοστού εκείνων που απευθύνονται στον τελικό καταναλωτή.

Από την άλλη πλευρά η έρευνα καταγράφει την μείωση του ποσοστού του πληθυσμού που βρίσκονταν σε φάση εκκίνησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, τάση που συνδέεται με τη δυσμενή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα.

Επίσης από την έρευνα προκύπτει ότι η κρίση δεν έχει επηρεάσει την διάρθρωση της εγχώριας οικονομίας με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κυριαρχούν.

Κάποια βασικά σημεία της έρευνας του ΙΟΒΕ είναι τα εξής:    …………………

πηγή : ΤΟ ΒΗΜΑ   (άρθρο)

This entry was posted in ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply