Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Πρόληψη και ασφάλιση κινδύνων

SHUTTERSTOCK

Του Γιώργου Κουτίνα*
Εμπειρογνώμων Ασφαλίσεων, διευθύνων σύμβουλος της ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Insurance Brokers, Ανταποκριτές Lloyd’s

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και ιδιαίτερα της πληροφορικής, η ανάπτυξη νέων μορφών επικοινωνίας και νέων τρόπων συναλλαγής μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, αλλά και η έκνομη δραστηριότητα που παράλληλα αναπτύχθηκε με παραβίαση πληροφοριακών συστημάτων, δημιούργησαν ένα πρωτόγνωρο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον έντασης “τεχνολογικών κινδύνων” που μοιραία επηρεάζει τις ανθρώπινες σχέσεις και την επιχειρηματικότητα.

Με δεδομένο πως η τεχνολογική εξέλιξη προηγείται και μοιραία παρασύρει τον άνθρωπο στο να θεσμοθετήσει ένα σύστημα προστασίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις των σύγχρονων κρατών, αναγκάσθηκαν να δημιουργήσουν κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο που να προασπίζει τα συμφέροντα των Καταναλωτών και να θέτει κανόνες υγιούς επιχειρηματικότητας και προστασίας του ανταγωνισμού, χωρίς όμως να αποθαρρύνει την “ψηφιακή οικονομία” και τη σύγχρονη επικοινωνία (ηλεκτρονικό εμπόριο, internet banking, social media, smartphones κλπ),

Στις 25 Μαΐου 2018 τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή στις χώρες μέλη της ΕΕ ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation _ γνωστός ως Κανονισμός GDPR), γεγονός το οποίο δημιουργεί νέες υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις (ενίσχυση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, θέσπιση νέων διαδικασιών διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων δίδοντας έμφαση στην προστασία / ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και διαθεσιμότητα των πληροφοριών.  …………….

πηγή :  Ναυτεμπορική  (άρθρο)

This entry was posted in ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply