Ο περιβαλλοντικός νόμος δεν κάνει το αυτονόητο

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΒΕΛΛΑΣ, γενικός διευθυντής WWF Ελλάς

Γραμμένος με μεγάλες ασάφειες και με πολλές κρυπτικές διατάξεις, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι τελικά θα προσφέρει οποιαδήποτε ασφάλεια δικαίου τόσο στην ανάγκη για περιβαλλοντική προστασία όσο και στους επενδυτές. Το μόνο βέβαιο είναι πως αντιμετωπίζει το σύστημα περιβαλλοντικής αδειοδότησης ως εμπόδιο ανάπτυξης και όχι ως εγγύηση για υγιές περιβάλλον, υγιείς ανθρώπους και βιώσιμη ανάπτυξη των επενδύσεων. Φαίνεται ο υπουργός να ξεχνάει ότι κατά το πνεύμα και το γράμμα των συνθηκών της Ε.Ε., ο θεσμός της περιβαλλοντικής αδειοδότησης είναι η καρδιά της εφαρμογής «των αρχών της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης, της επανόρθωσης των καταστροφών του περιβάλλοντος, κατά προτεραιότητα στην πηγή, καθώς και της αρχής “ο ρυπαίνων πληρώνει”».   ……….

πηγή :  η Καθημερινή  (άρθρο)

This entry was posted in ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ. Bookmark the permalink.