Πού οφείλεται η αύξηση των εισαγωγών

ΙΟΒΕ και ΠΣΕ επισημαίνουν την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας

Του Γιάννη Κανουπάκη

Δομικό είναι το πρόβλημα της διαρκούς αύξησης των εισαγωγών που καταγράφεται, ιδιαιτέρως κατά τους τελευταίους μήνες. Οφείλεται εν πολλοίς στο γεγονός πως υπάρχουν κλάδοι προϊόντων οι οποίοι ουδέποτε θα αποκτήσουν βάση παραγωγής στην Ελλάδα.

Η μεγάλη αύξηση της εισαγωγικής δαπάνης οφείλεται εν πολλοίς στις ανατιμήσεις των πετρελαιοειδών, που ανεβάζουν τον πήχη του εμπορικού ελλείμματος, ενώ χωρίς τα καύσιμα η αύξηση των εισαγωγών κινείται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, στο 2,4%, την ώρα που οι ρυθμοί αύξησης των εξαγωγών είναι πολλαπλάσιοι. Ωστόσο, επειδή ακόμη ο όγκος των εισαγωγών είναι μεγαλύτερος των εξαγωγών, ακόμη και η μικρή αύξησή τους επιδρά στο εμπορικό έλλειμμα.

Όπως προκύπτει από την έρευνα της «Ν», η πίεση που ασκείται από τις εισαγωγές είναι αναμενόμενη και εξηγήσιμη. Διαχρονικά συνδέεται με τους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας και εφόσον είναι ανοδικοί, λογικό επακόλουθο είναι η εισαγωγή μηχανολογικού εξοπλισμού, οχημάτων, ηλεκτρονικών, φαρμάκων και φυσικά καυσίμων, που δεν παρήγαγε και δύσκολα θα παράξει στο μέλλον η Ελλάδα. Συνεπώς η δαπάνη για τις εισαγωγές των συγκεκριμένων ειδών θα είναι δεδομένη και αυξανόμενη όσο αναπτύσσεται η οικονομία.    …………………

πηγή :  Ναυτεμπορική  (άρθρο)

This entry was posted in ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ. Bookmark the permalink.