Τα «πήλινα» πόδια των ελληνικών εξαγωγών

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ
Τα «πήλινα» πόδια των ελληνικών εξαγωγών

Η προωθητική ορμή των εξαγωγών παρουσιάζει εμφανείς τάσεις αποδυνάμωσης. Η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών το 2014 διαμορφώθηκε σε 26,9 δισ. έναντι 27,3 δισ. ευρώ το 2013.

Επισημαίνεται ότι στο εννεάμηνο καταγράφηκαν έντονες τάσεις υποχώρησης των εξαγωγών. Οι Τρίτες Χώρες απορρόφησαν το 52% της συνολικής αξίας των εξαγόμενων προϊόντων, ενώ οι χώρες της Ε.Ε. το υπόλοιπο 48%. Οι ελπίδες τώρα για το 2015 έχουν εναποτεθεί στην υποχώρηση του ευρώ έναντι του δολαρίου και στην αναθέρμανση της ζήτησης στην Ευρώπη.

Το 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, αυξημένες κατά 1,5% είναι οι εξαγωγές προς τις 27 χώρες της Ε.Ε., γεγονός που οφείλεται στη σημαντική αύξηση κατά 7,8% προς τις χώρες της «νέας διεύρυνσης», ενώ προς τις άλλες 15 χώρες η αύξηση των εξαγωγών ήταν 0,6%.    ……………..

πηγή : Ημερησία  (άρθρο)

This entry was posted in ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply