Υψηλό το κόστος των περιστατικών ασφαλείας για τις επιχειρήσεις

649.000 δολάρια το μέσο κόστος μίας ψηφιακής επίθεσης για τις μεγάλες εταιρείες.

649.000 δολλάρια είναι το μέσο κόστος μιας ψηφιακής επίθεσης για τις μεγάλες εταιρείες, σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα για τους κινδύνους του εταιρικού ΙΤ, 2013 Global Corporate IT Security Risks survey, που πραγματοποιήθηκε από την B2B International σε συνεργασία με την Kaspersky Lab.

Κάθε ψηφιακή επίθεση μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε μια εταιρεία, αλλά πώς μπορούν αυτές οι ζημιές να μετρηθούν με οικονομικούς όρους; Το 2013, οι ειδικοί της B2B International υπολόγισαν τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις ψηφιακές επιθέσεις με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας που συμπεριέλαβε διάφορες εταιρείες σε όλο τον κόσμο.

Για να αποκτήσει μια πιο ακριβή εικόνα του κόστους, η Β2Β συμπεριέλαβε μόνο περιστατικά που είχαν σημειωθεί τους προηγούμενους 12 μήνες και η αξιολόγηση βασίστηκε στις πληροφορίες σχετικά με τις απώλειες που καταγράφηκαν σαν άμεσο αποτέλεσμα των περιστατικών ασφαλείας. Αυτό περιλαμβάνει δύο βασικά στοιχεία:  ………………………..

ΠΗΓΗ : Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  κλικ εδώ για το άρθρο

This entry was posted in ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply