Χωρίς μεταρρυθμίσεις δεν χωρά βιώσιμη ανάπτυξη

Γράφει ο Χρήστος Α. Ιωάννου
christoaioannou.blogspot.com

«Είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι και εις το μέλλον ουδεμία πραγματική βελτίωσις των οικονομικών της χώρας θα καταστή δυνατή, εφόσον δεν αντιμετωπίζεται το βασικόν τούτο πρόβλημα της πλημμελώς λειτουργούσης διοικητικής μηχανής» υποστήριζε ο Κυριάκος Βαρβαρέσος, εν έτει 1952 (βλ. «Έκθεσις επί του Οικονομικού προβλήματος της Ελλάδος». Δυστυχώς αυτό ισχύει εκ νέου 63 χρόνια μετά, στο επώδυνο (εν μέσω δημοσιονομικής χρεοκοπίας και τριών μνημονίων) «κλείσιμο» του μετεμφυλιακού και του μεταπολιτευτικού κύκλου.

Έχουν αλλάξει πολλά στην ελληνική κοινωνία, στην οικονομία και στη δημόσια διοίκηση, ωστόσο τινές των ειδικότερων διαπιστώσεων του Κυριάκου Βαρβαρέσου εξακολουθούν να είναι ακόμη επίκαιρες – καθώς συμπύκνωναν πληροφορίες για τον γενετικό κώδικα που καθόρισε, και καθορίζει, την ανάπτυξη όλων των μορφών εξέλιξης του μετεμφυλιακού και του μεταπολιτευτικού πελατειακού κράτους, που οργανώθηκε και οργανώνεται με επίκεντρο τον έλεγχο και την κατοχή της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.

«Τα κύρια χαρακτηριστικά της σημερινής διοικητικής οργανώσεως δύνανται να συνοψισθούν ως εξής:», έγραφε ο Βαρβαρέσος, «(α) Υπερβολικός αριθμός υπαλλήλων εις ορισμένας υπηρεσίας και σοβαρά έλλειψις εις άλλας»…

«(β) ……………

πηγή :  Ημερησία  (άρθρο)

This entry was posted in ΟΙΚΟΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply